Kamerabevakning GDPR

@01/01/2023
Gäller tillsvidare från och med utfärdat datum
Vi sätter högsta prioritet på att skydda våra kunders personuppgifter och följer
noggrant de riktlinjer som fastställs av GDPR. Vårt mål är att säkerställa att all
behandling av personuppgifter sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Namn på personuppgiftsansvarig

Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB

Lagringstid av inspelat material
Vi lagrar material i (12) månader. Lagringstiden är avgörande för vår verksamhet,
exempelvis för att kunna bevisa ömsesidiga avtal mellan oss och kunder.
Ändamål med kamerabevakningen
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa trygghet och
säkerhet för vår butik, våra anställda och våra kunder. De används också för att
verifiera och bevisa ömsesidiga avtal mellan oss och våra kunder när det gäller
deras beställningar.
Registrerades rättigheter
Du har rätt att få tillgång till och begära en kopia av dina personuppgifter som vi har
samlat in. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller
begränsar behandlingen av dem. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter,
vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna genom att klicka på knappen “kontakta
oss”.
Kontaktuppgifter
Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB, Tre kronors väg 45, 131 31 Nacka, Stockholm,
+4670 739 88 75