Villkor för tvättjänster

@01/01/2023
Gäller tillsvidare från och med utfärdat datum
Dessa villkor är tillämpliga på samtliga tvättjänster som tillhandahålls av Kvarna Kemtvätt &
Skrädderi AB, inklusive både kemtvätt och vattentvätt. Kunden omfattas automatiskt av dessa
villkor vid köp av kemtvätt- och vattentvättjänster. Vid tvister mellan Kvarna Kemtvätt & Skrädderi
AB och kunden hos Allmänna reklamationsnämnden agerar Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB i
enlighet med Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Villkor

1) Det finns ingen garanti för kemtvätt och vattentvätt för behandling av plagg mot fläckar. Kvarna
Kemtvätt & Skrädderi AB gör sitt bästa för att avlägsna fläckar.
2a) Det är kundens ansvar att underrätta personalen om fläckar på plaggen innan de lämnas in för
kemtvätt eller vattentvätt. 2b) Om plaggen skickas till kemtvätt eller vattentvätt är det på kundens
egen risk om plaggen skadas på grund av plaggens slitna skick eller fläckar.
3) Om punkt (2a) ovan inte uppfylls och kunden hävdar att fläcken inte fanns före kemtvätt eller
vattentvätt, tar Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB inget ansvar för sådana fläckar som uppstår efter
att tjänsten har utförts. Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB kan därför inte avgöra om fläcken är
resultatet av en felaktigt utförd tjänst. I ett sådant fall hänvisas kunden till Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), som bedömer situationen.
4) Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB ersätter inte kunden direkt i butiken för skador som uppstår
efter kemtvätt eller vattentvätt såvida inte punkt 5 har uppfyllts. Om kunden anser att tjänsten har
utförts felaktigt hänvisas kunden till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som bedömer
situationen.
5) Om Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB anser att ett uppenbart fel har begåtts vid utförandet av
kemtvätt eller vattentvätt ska Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB ersätta kunden: (1) antingen om
kunden uppvisar ett kvitto på det skadade plagget, där vi också tar hänsyn till det värde som har
minskat sedan köpet av plagget, (2) eller om kunden inte uppvisar något kvitto kommer vi att
ersätta kunden endast genom att inte ta betalt för tjänsten, alternativt kommer tjänsten att
rabatteras beroende på överenskommelse mellan kunden och personalen.

Kvarna Kemtvätt & Skrädderi AB - Villkor för tvättjänster 010123